Fontys Factory

Kanker, een ziekte waar vrijwel iedereen mee in aanraking komt. En toch nog een zeer moeilijk bespreekbaar onderwerp. Klinisch, zwaarmoedig, ontastbaar, doodeng. Daarom hebben docenten Lucas Maassen, Woody Veneman en Bram Tuns juist dit thema gekozen. In samenwerking met KWF Kankerbestrijding zetten studenten van Fontys ICT & Media Design, Fontys Academy for Art, Communication and Design en de minor Zorg en Technologie van het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie hun vaardigheden in om kanker bespreekbaar te maken. Door workshops van de professionele ontwerpers Renee Scheepers, Arne Hendriks, Raw Color en Thomas Lommée zijn ze losgetrokken uit hun comfort zone. Met elkaar gaan zoeken, praten en brainstormen. Een snelkookpan van ideeën. De resultaten van dit kortstondige onderzoek zetten kanker in een totaal ander daglicht.

Een expositie van het werk van Anne van Dillen, Wendy Paulussen, Willeke Poeliejoe, Bram Vos, Alysa D'Elia, Eline Mols, Najla Poric, Jan Wartna, Astrid Yperlaan, Myrna van Oosterhout, Sanne Hoondert, Flore de Gunst, Sam Broek, Charlotte Godfriedt, Xantha Jacobs, Emma Witter, Michelle Geraets, Patrick Kelleher, Shaun Gannon, Hyeonsoo Kendrick Hwang, Kevin Hennessy, Jordi Raes, Chantal Hanssen, Milou Wehrens, Elaine van de Loo, Daan van Dijk, Fin van Duin, Lisanne Schiphorst, Mitchel van de Water, Robyn Hölskens, Demi Nietveld, Enrico van der List, Iris van Stiphout, Kim van Eerd, Vera den Otter, Patrick Mendel, Robbin van Tankeren en Arjen van Gaal.

Docenten: Woody Veneman, Lucas Maassen, Bram Tuns en Anja Hertenberger
Expo ontwerp: Fontys Factory
In opdracht van: Fontys Hogescholen
In samenwerking met: KWF Kankerbestrijding


Even though cancer has become omnipresent in everyday life, it’s still an awkward subject to discuss. Clinical, depressing, abstract, and downright terrifying. And that’s exactly why teachers Lucas Maassen, Woody Veneman en Bram Tuns chose this topic. With the help of the Dutch Cancer Society, students of Fontys ICT & Media Design, Fontys Academy for Art, Communication and Design and the minor Healthcare and Technology of Fontys Expertise Center for Healthcare and Technology have dedicated their skills to make cancer discussable. Workshops by professional designers Renee Scheepers, Arne Hendriks, Raw Color, and Thomas Lommée have sucked the students out of their comfort zone and had them search, discuss, and brainstorm. The results of this short, intensive study put cancer in an entirely different light.

An exhibition of works by Anne Dillen, Wendy Paulussen, Willeke Poeliejoe, Bram Vos, Alysa D'Eli, Eline Mols, Najla Porić, Jan Wartna, Astrid IJperlaan, Myrna Oosterhout, Sanne Hoondert, Flore de Gunst, Sam Broek, Charlotte Godfriedt, Xantha Jacobs, Emma Witter, Michelle Geraets, Patrick Kelleher, Shaun Gannon, Hyeonsoo Kendrick Hwang, Kevin Hennessy, Jordi Raes, Chantal Hanssen, Milou Wehrens, Elaine van de Loo, Daan van Dijk, Fin van Duin, Lisanne van Schiphorst, Mitchel van de Water, Robyn Hölskens, Demi Nietveld, Enrico van der List, Iris van Stiphout, Kim van Eerd, Vera den Otter, Patrick Mendel, Robbin Tankeren, and Arjen van Gaal.

Teachers: Woody Veneman, Lucas Maassen, Bram Tuns, and Anja Hertenberger
Expo design: Fontys Factory
Commissioned by: Fontys University of Applied Sciences
In collaboration with: Dutch Cancer Society