Deze foto's, gefotografeerd door Fieke van Berkom, zijn gemaakt tijdens de expositie op de Dutch Design Week 2015. De expositie vond plaats in het Temporary Art Centre (TAC) en trok veel bezoekers. Fontys Factory Cancer is zelfs genoemd in verschillende artikelen.

Vogue.nl: "Omdat de Dutch Design Week jaarlijks hoge ogen gooit en er veel internationale pers op afkomt, kon de redactie van Vogue natuurlijk niet ontbreken. Voor wie dit weekend nog een paar vrije uurtjes te doden heeft en van design houdt, met in het bijzonder mode: op deze plekken moet je zijn! Zo ziet een perfect vormgegeven diner eruit met oneindig veel gangen, gebaseerd op de hebzuchtigheid van de mens, aldus de Fontys Factory."

Fontanel.nl: "Deze expositie bij het Temporary Art Centre wil voelbaar maken waar het naar toe kan gaan in design en toont daarom jonge ontwerpers, ontwerpers uit andere culturen en bepaalde thema’s. ‘Trajectories’ verbeeldt het idee van designers, culturen en thema’s die op weg zijn om het speelveld van morgen te bepalen."


These photos, photographed by Fieke van Berkom, were taken during the exposition at the Dutch Design Week 2015. The exposition took place in the Temporary Art Centre (TAC) and attracted many visitors. Fontys Factory Cancer is even mentioned in several articles.

Vogue.nl: "Because the Dutch Design Week has an annual high amount of visitors with a lot of international press, the editorial staff from Vogue couldn't be missing. For people that are free this weekend and love design, particularly fashion: these are the places you have to be! This is what a perfect designed dinner looks like with infinite courses, based on the greed of mankind, says Fontyts Factory."

Fontanel.nl: "This exposition at the Temporary Art Centre will make tangible what design can be and therefore shows young designers, designers from different cultures and different themes. 'Trajectories' represents the idea of designers, cultures and themes that are on their way to define how design will be in the future."