WORKSHOP 1 EN 2

Versisque 2.0


Jan Wartna
Enrico van der List
Daan van Dijk
Anne van Dillen
Willeke Poeliejoe
Myrna van Oosterhout
Arjen van Gaal
Fin van Duin

Dit van oorsprong Latijnse woord is een afgeleide van ‘verro’, het bij elkaar vegen. Als je maar lang genoeg veegt wordt de hoop immens. Een versisque, daar waar je tegenop ziet. Dit gebeurt ook met ideeën. Dat wat eerst controleerbaar was, ontwikkelt zich door een systeemfout tot onoverzichtelijke proporties. Zo denkt deze onstapelbare stoel dat hij stapelbaar is.

A Latin word derived from verro, sweeping together. Keep sweeping and the pile will grow and grow into a versisque, something you shrink from. The same is true for ideas: a system error can blow what seemed manageable initially out of proportion entirely. This chair, for example, believes it’s easily stackable.

WORKSHOP 2

Embodiment


Wendy Paulussen
Eline Mols
Jordi Raes
Willeke Poeliejoe
Lisanne Schiphorst
Bram Vos
Myrna van Oosterhout

Wij mensen hebben de neiging om sterk vanuit onszelf te denken. En daarmee zaken naar onze hand te zetten, te bepalen wat wij goed of slecht vinden. Maar ieder verhaal heeft meerdere kanten, ieder aspect zijn eigen doel. Door je te verplaatsen in een ander verbreed je ook je eigen blik op de situatie. De monoloog van een cel die door iedereen kwaadaardig gevonden wordt.

People tend to look at things from their own perspectives to determine what’s right and wrong. But there are at least two sides to every story, just as every aspect has its purpose. Putting ourselves in someone else’s shoes forces us to reevaluate our point of view. A monologue by a cell that’s considered malignant by all.

WORKSHOP 2

The 51st copy of Jennifer Lee


Sanne Hoondert
Eline Mols
Mitchel van de Water

Op 16 januari 2011 gebruikte Jennifer Lee ‘#selfie’ voor het eerst op Instagram. Een voltreffer in onze cultuur vol ijdelheid, want selfie werd het Oxford Dictionary Word of the Year 2013. IJdelheid wordt niet alleen gezien als bron van alle zonde, het betekent ook vergankelijkheid. Gezonde menselijke cellen kunnen zich maximaal 50 keer vernieuwen.

On January 16, 2011, Jennifer Lee used #selfie for the first time on Instagram. It became an instant classic in our vain society: ‘selfie’ was voted the 2013 Oxford Dictionary Word of the Year. Not only is vanity considered the root of all sin, but it’s inextricably linked with transience as well. Healthy human cells can only regenerate up to fifty times.

WORKSHOP 3

Fin Fin and his Father


Najla Poric
Lisanne Schiphorst
Alysa D’Elia
Astrid Yperlaan
Fin van Duin
Flore de Gunst

Daar zitten ze dan, in totale stilte. Op een terras. Z’n ouders zijn gescheiden, dus Fin moest hier ver voor reizen. Er zijn nog vele vragen, maar zijn vader is niet zo’n prater. Vragen over nu en vroeger, de gevoelens van z’n vader en zijn dromen. Het gesprek ligt stil, maar zijn vader heeft niet lang meer. De medestudenten van Fin bedachten een manier om het ijs te breken, de lege ballonnen als voeding voor het gesprek.

There they are, sitting in silence at a sidewalk cafe. His parents are divorced, so Fin had to travel quite some time to get here. There are many questions still, but his father isn’t the talkative type. Questions about today and yesterday, about his father’s feelings and dreams. They fall silent, but his father doesn’t have much longer to live. Fin’s fellow students thought of a way to break the ice, using empty balloons to fuel their conversation.

Fin's father, Bart, passed away in his sleep on the 16th of October 2015.

WORKSHOP 2

Table of Content


Bram Vos
Wendy Paulussen
Robyn Hölskens
Flore de Gunst
Robbin van Tankeren

Is de mens van nature hebzuchtig of leren we die drang naar het vervullen van verlangens onszelf aan? Het kan, dus ik neem meer. Ook al heb jij dan minder en groeit de kloof tussen arm en rijk. Een diner met een oneindig aantal gangen. Voor een ander is hier geen plaats, dit is een persoonlijk ritueel. De bouwstenen naar eigen wens gerangschikt. Een mandala van overdaad, waardoor het ego keer op keer gevoed wordt.

Is man greedy by nature, or do we teach ourselves to act on our desires? I can, so I will. Regardless of what you might take from others along the way, and ignoring the ever-increasing rift between the poor and the rich. An endless-course dinner. No room for others, this is an individual ritual. Building blocks are arranged to one’s own content. A mandala of abundance that feeds the ego over and over and over.

WORKSHOP 2

Parasitic plant fight


Willeke Poeliejoe
Robyn Hölskens
Chantal Hanssen
Bram Vos

Woekerende cellen tegenover gewone cellen, een ongelijke strijd. Maar wat gebeurt er als je twee woekeraars de arena laat betreden? Zullen ze elkaar versterken, delft er één het onderspit of passen ze zich aan elkaar aan? Een tergend langzaam hanengevecht tussen twee planten, waarin ieder moment een onvoorspelbare wending kan plaatsvinden.

Proliferating cells versus healthy ones – an unfair fight. But what happens if two proliferators step into the arena? Will they reinforce each other, will one be defeated, or will they both adapt? A painfully slow cockfight between two plants where there’s no telling what will happen next.

NO WORKSHOP

Moulage Masks


Chantal Hanssen
Michelle Geraets
Jordi Raes
Vera den Otter
Kevin Hennessy
Milou Wehrens

Traditionele medicijnmannen in Afrikaanse stammen dragen verschillende maskers om ziektes te verdrijven. In Mexico dragen ze tijdens Día de los Muertos maskers om de doden te eren en wordt het gebrek aan angst voor de dood gevierd. Om patiënten te fixeren tijdens bestralingen krijgen een masker aangemeten in de moulage kamer. Die rationele, medisch verantwoorde maskers zijn getransformeerd en voorzien van een emotionele lading. De kleurrijke kracht van Afrikaanse hoop en de Mexicaanse bevrijding van doodsangst.

Traditional witch doctors in African tribes have a number of masks to dispel diseases. On Día de los Muertos in Mexico, people wear masks to celebrate the dead and show they don’t fear death. To fixate patients during radiotherapy, they are given a fitted mask. These rational, medical masks have been transformed by adding an emotional layer: the colorful power of African hope and the Mexican freedom of fear of death.

WORKSHOP 3

Immortal Canary


Demi Nietveld
Patrick Kelleher
Sanne Hoondert
Shaun Gannon
Arjen van Gaal
Hyeonsoo Kendrick Hwang

“De oom van mijn moeder had een knalgele kanarie, die allerlei trucjes kon. Als de kooi open stond en hij floot dan kwam het beestje op z’n hoofd zitten. Op een gegeven moment kreeg hij galblaaskanker en werd hij steeds geler. Toen we een keer op bezoek waren, maakte hij het grapje: “Kijk, ik lijk steeds meer op m’n kanarie!” Hilarisch. Als ik een kanarie zie, denk ik meteen aan die grappige, nu overleden oom. Hij leeft voort. En wat is jouw immortal canary?”

“My mother’s uncle had a bright yellow canary who knew all kinds of tricks. Whenever its cage was open and my uncle whistled, the little bird came and sat on his head. When he had gallbladder cancer, he started turning yellow. One time when we visited, he made a joke and said he looked more and more like his canary. Hilarious. Now whenever I see a canary I think of my funny uncle, who has since passed away. He lives on that way. What is your immortal canary?”

WORKSHOP 1

Dr. Claw


Bram Vos
Alysa D'Elia
Wendy Paulussen
Willeke Poeliejoe
Myrna van Oosterhout
Najla Poric

De ziekte zelf is al moeilijk te bevatten, maar de medische wereld er omheen is pas echt ongrijpbaar. Een industrie waar over de rug van patiënten geld wordt verdiend, blindelings vertrouwen hebben is noodzakelijk. Maar ook al lijkt de situatie uitzichtloos, blijf het altijd proberen. Via deze donatiemachine heeft er namelijk altijd iemand prijs.

The disease itself is hard to comprehend, but the medical profession it is encompassed by is what’s really intangible. It’s an industry that makes money at the expense of patients who have no choice but to have faith. Still, even if the outlook seems bleak, giving up is not an option: using this donation machine, there’s always a winner.

WORKSHOP 1

Cancer Times


Anne van Dillen

De oncologie is een specialistische wereld die draait om deskundigheid. Vol kennis die je als patiënt meestal niet begrijpt en voor waar aan moet nemen. Maar datzelfde geldt ook voor mensen die de ziekte niet hebben. Dagelijks worden we vanuit de media bestookt met berichten over hoe we gezond moeten leven. Waar we sowieso voor op moeten passen en wat nu weer kankerverwekkend blijkt te zijn. Wat doen al die prikkels met gezonde mensen?

Oncology is a medical specialty that demands expertise. It requires a level of understanding that is unattainable for many patients, who will simply have to believe what they are told. The same is true for people who do not suffer from the disease. Media bombard us with information on how to live healthy lives, what things we should definitely avoid, and new carcinogens. How does all this affect healthy people?

WORKSHOP 2

Cell blocks


Myrna van Oosterhout
Lisanne Schiphorst
Iris van Stiphout
Elaine van de Loo

In de samenleving heb je mensen in allerlei soorten en maten. De een wat saaier, de ander wat kleurrijker. Er zijn fundamentalisten en vrije geesten. Hoe gaat iemand om met de bouwstenen als hij zelf de regels mag bepalen? Iedereen heeft een eigen interpretatie van goed en slecht. De tijdsdruk dwingt tot snelle keuzes voor een persoonlijk stedenbouwkundig ontwerp.

Society is made up of people of all shapes and sizes. Some are uninteresting, others more colorful. It includes fundamentalists and free spirits. How do people use society’s building blocks if they are free to make their own rules? We all have our own definition of good and evil. In a race against the clock, participants are forced to make snap decisions in an attempt to create their own urban design.

WORKSHOP 2

Picture Mosaic


Fin van Duin
Robyn Hölskens
Robbin van Tankeren
Arjen van Gaal
Demi Nietveld

Zet 38 studenten bij elkaar en laat ze vier workshops doen. Dat levert een ongekende stroom aan informatie op. Een wildgroei van mappen vol teksten, schetsen, foto’s , flarden van ideeën en uitgewerkte concepten.

Put 38 students in a single room and have them participate in four workshops. An unprecedented amount of information will be the result. A wealth of folders holding text, sketches, half-ideas and elaborated concepts.

WORKSHOP 2

The physical infinity coffee


Astrid Yperlaan
Bram Vos
Demi Nietveld
Lisanne Schiphorst
Patrick Mendel
Alysa D’Elia

Tot de rand en nog verder. Overbevolking en overdaad teisteren onze planeet, maar stoppen lijkt geen optie. Wat begon als een lekker bakje ontspoort tot de oneindige deling van een koffieboon. Melk? Suiker? Of gewoon zwart? Zwart van de mensen. Zwart van de cellen.

To the brim and beyond. Overpopulation and overabundance are threatening our planet, but we cannot seem to stop it. What started out as a nice cup of joe spirals out of control and becomes an infinite coffee-bean mitosis. Milk? Sugar? Black? Pitch black.

WORKSHOP 3

Pinpoint emotions


Bram Vos
Flore de Gunst
Emma Witter
Willeke Poeliejoe
Robyn Hölskens
Mitchel van de Water
Kim van Eerd

Liefde, angst, vreugde, woede, verdriet, verbazing, schaamte en walging, dat zijn de acht basisemoties die universeel gelden. Mensen drukken zichzelf nogal snel uit in een standaard jargon zodra iemand kanker heeft. Misschien komt dit voort uit schaamte voor wat je echt voelt. Jaloezie bijvoorbeeld. Hier mag je je laten gaan. Schrijf de naam van een persoon die ziek is op een kaartje en wees eerlijk. Nuanceer je eigen gevoel.

Love, fear, joy, anger, sadness, surprise, shame, and disgust are considered the eight universal emotions. People tend to revert to standard expressions as soon as they talk about someone who has cancer. Perhaps it is a result of being ashamed of what you really feel. Envy, for example. This is where you can let go. Write down the name of someone who suffers from cancer, and be honest.

WORKSHOP 4

Chinese whispering


Astrid Yperlaan
Lisanne Schiphorst
Shaun Gannon
Michelle Geraets

Het lijkt zo’n onschuldig kinderspelletje. Een zin wordt toegefluisterd van oor tot oor, de laatste persoon spreekt hem hardop uit. Meestal is de originele boodschap totaal vervormd. Het blijft alleen niet bij een spelletje. We zijn constant bezig met het doorgeven van informatie. Een ongecontroleerde en oneindige zindeling, waar steeds meer fouten insluipen.

It seems to be an innocent children’s game: one person whispers a message to the next, the message is passed through a line of people, and the last person in line announces the message out loud. Most of the time, the original has been distorted completely. And it’s not just a game. We’re constantly passing on information. It’s an uncontrollable, endless sharing of messages that become riddled with errors along the way.

WORKSHOP 2

Apocalypse Wow


Mitchel van de water
Daan van Dijk
Jan van Dijk
Iris van Stiphout
Enrico van der List
Robyn Hölskens
Arjen van Gaal

We putten onze omgeving steeds verder uit. Nemen steeds meer plek in en zorgen daar slecht voor. Wij zijn kwaadaardige cellen voor de aardbol. Deze installatie meet het aantal mensen in de ruimte en zet dit om in vlekken. Hoe meer mensen, hoe slechter het beeld wordt. Je moet deze plek verlaten om de boel op te schonen. Maar wij hebben nergens spijt van.

We’re exhausting our surroundings. We take more and more land and fail to take care of it properly. We are the earth’s cancer. This installation measures the number of people in the room and then represents them using spots. As more people enter the room, images become harder to make out. Leaving this place is the only way to decontaminate the room. But we’re not sorry.