07/09/15

WORKSHOP 1


Arne Hendriks


Being Cancer


Een zoektocht naar oplossingen begint met het buitenspel zetten van vooroordelen. Ze loslaten om denkruimte te scheppen. Door je standpunt te veranderen kijk je volledig anders tegen problemen aan. Daarom was de opdracht om vanuit je eigen lichaam te gaan denken, je te verplaatsten in de cellen. De werkwoorden die daaruit voortkwamen werden de nieuwe basis om met kanker om te gaan.

The search for solutions starts by eliminating prejudice. Letting them go to create room to think. Changing your point of view makes you see problems in an entirely different light. Students were asked to start thinking from their bodies and try to become their cells. Verbs that came from that exercise were used to create a new starting point for coping with cancer.

14/09/15

WORKSHOP 2


Thomas Lommée


System Cancers


We zitten er met z’n allen middenin, de samenleving. Maar in dit systeem zitten ook fouten. Zoals economische groei, omwille van de groei. Een wereldwijde kanker. De problematische gevolgen uiten zich meer en meer, de balans is ver te zoeken. De studenten gingen via Google Image Search op zoek naar deze systeemfouten om ze vervolgens uit te werken naar 3D-installaties.

We’re all right here, smack in the middle of society. But the system is flawed. Think of economic growth for the sake of economic growth. Cancer found all over the world. The challenging consequences are surfacing and any balance has been long lost. Using Google Image Search, students have been looking for these system errors and turned them into 3D installations.

21/09/15

WORKSHOP 3


Renee Scheepers


The Social Antidote


Emoties, wat zijn dat eigenlijk? En zijn er wel genoeg woorden voor? Een zoektocht van de studenten naar een gezamenlijk vocabulaire vanuit autobiografische verhalen. Die emoties zijn gekoppeld aan de plekken waar je ze voelt in je lichaam, om ze verder te duiden. Door verhalen te delen met elkaar, er met het oor van een ontwerper naar te luisteren, ontstaan nieuwe oplossingen voor een sociaal probleem.

Emotions. What are they, really? Are there words to describe them at all? Students have searched for a common vocabulary in autobiographical stories. Emotions have been linked to locations in the body they are felt in an attempt to interpret them further. By sharing stories and listening to them from a designer’s perspective, new solutions to a social problem arise.

28/09/15

WORKSHOP 4


Raw Color


Shared Growth


Op welk punt verlies je de controle en is er sprake van ongeremde groei? In het menselijk lichaam is deze onbeheersbare deling funest, maar in de digitale wereld wordt er vaak op gehoopt. Foto’s, video’s en berichten gaan een eigen leven leiden. Een systeem dat zichzelf ontwikkelt, dat muteert, evolueert of afsterft. Door het ongecontroleerde online delen kan iets viral gaan. Hoe kun je dit digitaal vangen in een visuele terugkoppeling? En is het mogelijk om onze eigen campagne tot viral te maken?

Where does control end and does unrestrained growth begin? In the human body, uncontrollable growth is deadly, but the digital world often loves it. Photos, videos and messages start leading their own lives. It’s a system that develops, mutates, evolves or dies by itself. Sharing something online without giving it any further thought can make it go viral. How can we capture this idea digitally using virtual feedback? And can we make our own campaign go viral?